Desiderata

NEE Aan de liefde komt geen einde. Zij stijgt boven ons uit. Daalt soms op ons neer raakt ons aan voor even. En soms voor langer dan wij leven. Maar gaat altijd verder waar wij stil blijven staan. Al zal ook het licht in onze ogen verdwijnen. Aan de liefde komt geen einde.

Stef Bos

Ontmoetingen

Als wij onderweg een mens tegenkomen die ook onderweg ons tegemoet komt dan kennen wij slechts ons stuk van de weg niet het zijne; het zijne beleven wij slechts in de ontmoeting

uit: Ik en jij. Martin Buber

Kostbaar

Met ieder mens is er iets nieuws ter wereld gebracht, dat er nog niet was, een eerste en enig iets. Dit kostbare kan hij slechts ontdekken wanneer hij zijn sterkste gevoelens, zijn innigste wens, datgene in hem wat zijn diepste innerlijk beroert, waarachtig beseft

uit: de weg van de mens. Martin Buber

Gesprek

Mijn wens is dat ieder gesprek zal leiden tot een ontmoeting

Tineke