Hulpverleningscontract

  1. De eerste sessie staat in het teken van het intakegesprek.
  2. Als hulpvrager stel ik mij actief op. Van iedere sessie maak ik een reflectieverslag, dat minstens twee dagen voor het volgende gesprek in het bezit van de hulpverlener is. In dit verslag beschrijf ik hoe ik de sessie heb ervaren en hoe de sessie heeft doorgewerkt.
  3. Na elke sessie wordt een nieuwe afspraak gemaakt. Wanneer ik een afspraak niet kan nakomen bel ik één werkdag van tevoren af. Wanneer ik om welke reden dan ook niet tijdig afbel, ben ik het bedrag van de afgesproken sessie verschuldigd.
  4. Voor het maken van afspraken en korte vragen kan ik een boodschap inspreken of een mail verzenden.
  5. Als ik de hulpverlening tussentijds wil beeindigen, maak ik een afspraak voor een laatste sessie (afrondend) gesprek.
  6. Informatie aan derden wordt niet zonder mijn toestemming verleend.
  7. Als ik een klacht heb over de hulpverlening bespreek ik dit met de hulpverlener en zonodig kan ik een klacht indienen bij de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers.