Methodiek

Eclectisch integraal

Ik werk eclectisch integraal, zowel bij de individuele- als de systemische hulpverlening. Dit betekent dat er diverse hulpverleningsmethoden gehanteerd worden, afgestemd op u. Dit maakt de hulpverlening tot vakkundig maatwerk.

Ervaringsgericht

Ik werk ervaringsgericht dit betekent dat ik mij tijdens de sessie richt op de actuele interactie, op wat zich onmiddellijk afspeelt tussen u en mij. De sessies zelf worden gebruikt als middel om nieuwe ervaringen op te doen.

Psychosociaal

Het psychosociale uitgangspunt van de hulpverlening betekent dat ik (in overleg met de hulpvrager) zo mogelijk belangrijke anderen uit de directe leefomgeving van de hulpvrager bij de hulpverlening zal betrekken.