Supervisiecontract

  1. Deze overeenkomst betreft een individuele- of groepssupervisie van tien bijeenkomsten van 1à 1½ uur uur, zo veel mogelijk in veertiendaagse frequentie.
  2. Als uitgangspunt geldt hierbij het datalijstje, dat bij deze overeenkomst is gevoegd.
  3. Aanvang supervisie
  4. Wanneer de supervisant niet naar een supervisie-bijeenkomst kan komen en hij/zij meldt dat uiterlijk 24 uur van tevoren, wordt in onderling overleg een vervangende bijeenkomst vastgesteld. Het honorarium zal dan niet worden doorberekend.
  5. Op de derde bijeenkomst vindt de zogenoemde "klik-evaluatie" plaats. Supervisant en supervisor kunnen daarin aangeven, dat zij voortzetting van de supervisie wel/niet zinvol vinden. De overeenkomst komt dan voor wat betreft de volgende bijeenkomsten te vervallen c.q. wordt vervolgd.
  6. Op de vijfde of zesde bijeenkomst vindt de middenevaluatie plaats. Deze is bedoeld om gezamenlijk na te gaan hoe de supervisie tot dan toe verlopen is. Op grond van de bevindingen kunnen doelen en werkwijze bijgesteld worden. De middenevaluatie vindt plaats uitgaande van een door supervisant op schrift gezette tussenevaluatie.
  7. In het werkverslag beschrijft de supervisant een gebeurtenis, toestand, situatie of vraag die je bezighoudt en die doorgaans op enigerlei wijze in relatie staat met jouw leerdoelen.
    Het is de bedoeling dat de ervaringen binnen de werksituatie, je eigen functioneren in die werksituatie en je gedachten over dat functioneren, gevolgd door vragen, voornemens of conclusies. De beschrijving kan betrekking hebben op iets wat achter de rug is, maar ook op een werksituatie in de toekomst (b.v. het maken van een werkplan, het voorbereiden van een vergadering) of op het nemen van een beslissing.
  8. In het reflectieverslag beschrijf je zo expliciet mogelijk wat het belang van die vorige bijeenkomst voor je was. Je geeft in dit verslag aan: 1. Wat hebben we gedaan? 2. Wat heeft het mij gedaan? 3. Wat ga ik er mee doen. Beide verslagen moeten twee werkdagen voor de volgende afspraak in het bezit zijn van de supervisor.