Training & Workshops

Training: "DE STILTE VOORBIJ". Speciale training voor vrouwen en meisjes die eenmalig aangerand of verkracht zijn.

In een kleine groep van 4 tot 5 meisjes/vrouwen wordt deze training gegeven. De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van 2 uur. De training is gericht op het verwerken van de schokkende gebeurtenis. Tijdens de training wordt gewerkt met een werkboek volgens de STEPS methode.

Naast de training voor de vrouwen is er een verkorte training voor de ouders. Deze training is gericht op het leren omgaan met de emoties die de schokkende gebeurtenis bij hen heeft opgeroepen. Daarnaast worden praktisch handvatten gegeven hoe om te gaan met het gedrag van hun dochter dat voortkomt uit de schokkende gebeurtenis.

Training: "VERLIES EN VEERKRACHT" Deze training is bedoeld voor kinderen en jeugd die een belangrijke persoon hebben verloren door overlijden. Er wordt gewerkt in kleine groepjes (max.6 pers.) De training bestaat uit 6 bijeenkomsten van 1½ uur.

Workshop: "MOOI & WIJS & MOEDIG". De workschop bestaat uit 5 bijeenkomsten van 2 uur en is bedoeld voor (max.6 ) vrouwen vanaf 35 jaar. Vrouwen die beseffen dat een verandering in hun leven noodzakelijk is, omdat ze hun leven nu als windstil of juist als stormachtige ervaren. Vrouwen die, op een (innerlijk) actieve manier, zichzelf beter willen leren kennen; willen afstemmen op het eigen innerlijk en in wijsheid verder willen wandelen. Door middel van een gevarieerd aanbod aan hulpverleningstechnieken en een stevig programma zult u zich, na deelname, meer bewust zijn van uw manier van communiceren en ervaart u meer blijdschap en vrede in uw leven.

Voor een training/workshop of voor informatie kunt u mailen naar jlketelaar@upcmail.nl (nb individuele hulpverlening m.b.t. bovenstaande onderwerpen is ook mogelijk)

HOUD ME VAST PREVENTIE TRAINING VOOR PAREN HEVA hulpverlening en Ikos biedt echtparen in Ermelo en omgeving de mogelijkheid deel te nemen aan een preventieprogramma, gericht op het versterken van hun relatie. VERBETER JE RELATIE Het Houd me Vast programma is bedoeld voor echtparen die beslist verbeterpunten in hun relatie kunnen aanwijzen, maar voor wie therapie iets te ver weg ligt. HOUD ME VAST Had je meer van je huwelijk verwacht of lopen de dingen in de relatie net niet zo als je het eigenlijk zou willen? Zou je je meer verbonden willen voelen? Hechting is de kern van alle relaties die er echt toe doen. En dat geldt in het bijzonder voor huwelijks- en partnerrelaties. Het programma Houd me vast is erop gericht relaties te versterken. Het programma bestaat uit 8 bijeenkomsten van ongeveer 2 uur. Onderwerpen die behandeld zullen worden zijn onder andere: - Begrijpen van liefde, verbinding en hechting - Waar gaat het vaak mis? - Op zoek naar de pijnlijke plekken uit de eigen geschiedenis - Bouwen aan een veilig fundament waarop moeilijke dingen besproken kunnen worden In het programma wordt gewerkt met video-materiaal, oefeningen en opdrachten tijdens de bijeenkomsten en huiswerk. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de partners met elkaar aan de slag gaan. Dat betekent dat er in het programma geen groepsopdrachten en slechts beperkt groepsdiscussies plaats vinden. PREVENTIEPROGRAMMA Het Houd me Vast preventieprogramma is ontwikkeld op basis van een krachtige en succesvolle relatietherapie. De grondlegger van deze benadering, dr. Sue Johnson / Canada heeft haar therapie emotiegerichte relatietherapie genoemd en het recent ontwikkelde echtparenprogramma Houd me Vast. PROFESSIONELE BEGELEIDING De leiding van de avonden is in handen van Tineke Ketelaar relatietherapeut en Anja Kruijsbergen relatietherapeut. Beide zijn in het dagelijks leven werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg. ALGEMENE INFORMATIE De bijeenkomsten zullen plaats vinden op de donderdag aan het eind van de middag, start 28 februari 2013. Plaats van samenkomst: de Roef Zuiderzeepad 1 3844 JV Harderwijk. Meer informatie over Houd me vast vindt u op: www.eft.nl. Opgeven via: jlketelaar@upcmail.nl, 0341554425 / 06-20098885. Na de aanmelding ontvangt u een bevestiging en wordt een afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek. Na het kennismakingsgesprek wordt een definitief besluit genomen over deelname. De kosten bedragen 450 euro per echtpaar. Informeer bij uw zorgverzekering of u recht hebt op een (gedeeltelijke) vergoeding.(bron:cggzveenendaal)