Werkwijze

U kunt Heva rechtstreeks bellen of mailen, krijgt u het antwoordapparaat spreek dan een boodschap in. U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

U kunt zich (laten) aanmelden voor een intakegesprek.

De intake vindt plaats binnen een week na de aanmelding.

Na de de intake volgt een eerste sessie waarin het intakeverslag besproken wordt en tevens de doelen worden besproken.

Heva sluit aan bij wat u vraagt, niet gehinderd door de procedures van een instelling.

Als psychosociaal therapeut heb ik, net als een huisarts, geheimhoudingsplicht.